Städning av Torrskogsleden 23 april 2017

. Holger Hammarström berättar om Torrskogsledens historia

Foto: Fjellmans Ord & Bild