Rastplatsen vid Motjärn
En stilla stund vid Motjärn

Information om vandringsleden

I nordvästra hörnet av det natursköna Dalsland ligger Torrskogs bygdegård. Där kan du börja din vandring på Torrskogsleden.
Torrskogsleden för dig längs gamla stigar och vägar, genom Skogsdals vildaste vrår, genom gammelskogens pelarsalar och över hyggen med vidsträckt utsikt. Vid Ramsbytjärn passerar du de fagraste ängs och hagmarker. Ett kulturlandskap med rötter i järnålderns odlingslandskap.
Du kan slå dig ner invid en torpruin och begrunda dina förfäders levnadsvillkor eller lyssna till lommens rop vid en stilla ödemarkstjärn.
Terrängen är medelsvår och vi föreslår att du beräknar två dagar om du vill vandra hela leden som är ca 25 km lång. Vill du bara göra en endagsvandring så kan du gena från punkt 12 till 27 eller 23 och sedan följa leden tillbaka till bygdegården.
Markering: Leden är markerad med orange färg, huvudsakligen på träd och stolpar och ibland på stenar. Vid vägskäl finns skyltar. Var noga med att följa markeringarna så finner du också de bästa rast och viloplatserna.

Övernattningsmöjligheter nära Torrskogsleden finns
I Barkerud www.bollsbyn.se
Vid Mörndre www.morndre.se
eller via Turistbyrån i Bengtsfors och www.stugnet.se

Karta över Torrskogsleden

Klicka här för att få information om vilka som ansvarar för de olika sträckorna på Torrskogsleden

 

 

Markering
Orange markering  Rastplatsen vid Rötjärn Rastplatsen vid Motjärn 
Utsikt från tornet på Gullbrandsbykullen  Älgar  Bäcketjärn